Asal sayılar hangileridir? 0 ve 1 asal sayı mı? En küçük asal sayı…

Matematik ile birlikte hayatımıza giren asal sayılar nedir ve nasıl bulunur sorusu genellikle öğrenciler tarafından sorgulanıyor. 1 sayısından ve kendisinden başka hiçbir sayıya bölünmeyen rakamlar asal sayı olarak ifade ediliyor. Sıklıkla karıştırılması nedeniyle asal sayı nasıl anlaşılır, en küçük asal sayı hangisidir, en büyük asal sayı kaçtır gibi sorular araştırılıyor. İşte tüm merak edilenlere yanıt veren asal sayı tablosu… Asal sayılar, 1 ve kendisi dışında başka hiçbir pozitif sayıya kalansız bölünmeyen sayılardır. Asal sayılar sadece pozitif tam sayılar olabilmektedir. Doğal sayı olmayan hiçbir sayı asal sayı olamaz. Ardışık iki tam sayı aralarında asal olarak ifade edilebilir. Yani arka arkaya gelen bütün farklı sayılar genel olarak 1’den başka hiçbir ortak sayıya bölünmez. Bu bağlamda iki sayının 1’den başka ortak böleni yok ise, o zaman aralarında asal sayı olarak ifade edilir. 1’den 100’e kadar toplamda 25 adet asal sayı vardır. 1’den 100’e kadar asal sayılar sırasıyla şu şekildedir: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 ve 97’dir. Asal sayılar Sadece kendisine ve 1 sayısına bölünebilen 1’den büyük pozitif tam sayılardır. Dolayısıyla 0 asal bir sayı değildir. 1 sayısı ise asal sayı değildir. Çünkü asal sayıların sadece 2 pozitif tam sayı böleni olmalıdır. 1 ise sadece 1’e bölünebildiği için yalnız tek böleni bulunmaktadır. En küçük asal sayı 2’dir. Normalde çift sayılar asal olmamaktadır. Fakat buna tek istisna 2 (iki) sayısıdır. 2 tek çift asal sayıdır ve en küçük asal sayıdır. Çünkü 2 sadece kendisine ve 1’e tam bölünebilir. Bu bakımdan asal olarak sayılmaktadır. İki basamaklı en büyük asal sayı, 97 olarak karşımıza çıkmaktadır. 97 sayısı iki basamaklı son asal sayıdır. İki basamaklı en küçük asal sayı ise 11’dir. 11 iki basamaklı asal sayıların ilkidir. Rakamları farklı en küçük iki basamaklı asal sayı ise 13 olmaktadır. Eğer rakamları farklı en küçük iki basamaklı asal sayı soruluyorsa 11 değil 13 cevabı verilmelidir. Asal sayılar hangileridir? 0 ve 1 asal sayı mı? En küçük asal sayı... #1

Maçka escort

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.