İlkokullarda Yetiştirme Programı: İYEP nedir? 2021/22 MEB İYEP takvimi

Birçok ebeveyn İYEP ne demek sorusunu merak ediyor. 2018-2019 eğitim öğretim yılında 3 ve 4. sınıflara; 2019-2020 yılından itibaren sadece 3. sınıflara uygulanacaktır. İlkokul 3 ve 4. sınıflarına devam eden, Türkçe ve matematik derslerinde İlkokullardaki yerleştirme programı üzerinden kazanım edinemeyen öğrenciler için bir gelişme programı olan İYEP takvimi MEB tarafından duyuruldu. Peki İYEP nedir, kimler başvurabilir? İYEP’in amacı nedir? İşte merak edilenler… İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP), ilkokulların 3. sınıflarına devam eden, önceki eğitim – öğretim yılları içinde çeşitli nedenlerle Türkçe dersi öğretim programındaki temel beceriler ile matematik dersi öğretim programındaki öğrenme alanlarında yer alan ve İYEP kapsamında belirlenen kazanımları yeterli düzeyde edinemeyen öğrencilerin eksik öğrenmelerinin giderilmesini, psikososyal alanda da desteklenmesini amaçlayan bir tedbir programıdır. İlkokullarda Yetiştirme Programı: İYEP nedir? 2021/22 MEB İYEP takvimi #1 İYEP’e dâhil edilecek öğrenciler sınıf öğretmenleri tarafından ekim ayının 2. haftasında ÖBA uygulanarak belirlenecektir. ÖBA’nın uygulanması ve değerlendirilmesinde öğretmen yönergeleri formu kullanılacaktır. ÖBA’ya öğrencilerin verdiği cevaplar, öğrencinin kendi sınıf öğretmeni tarafından e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi İYEP İşlemleri Modülüne işlenecektir. e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi İYEP İşlemleri Modülünden, modül seviyeleriyle birlikte programa dâhil edilen öğrenci listesi, okul yönetimi tarafından alınır. İlkokullarda Yetiştirme Programı: İYEP nedir? 2021/22 MEB İYEP takvimi #2 İlkokulların 3. sınıflarına devam edip özel eğitime ihtiyaç duymayan öğrencilerden; Program kapsamında belirlenen kazanımları yeterli düzeyde edinemeyen öğrenciler, Sığınmacı, göçmen, göçer ve yarı göçer ailelerin çocukları, Geçici koruma altındaki çocuklar, Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları gibi dezavantajlı öğrenciler İYEP’in hedef kitlesini oluşturmaktadır. Yetiştirme Programına ait iş ve işlemlerin; uygulama usul ve esaslarını belirlemek için hazırlanan ilgi (b) yönerge ve Ek’te yer alan “2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açıklamalı İYEP Uygulama Takvimi” doğrultusunda gerçekleştirilecek. İlkokullarda Yetiştirme Programı: İYEP nedir? 2021/22 MEB İYEP takvimi #3

Hayrabolu escort

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.